แอร์บ้านขายดี แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์บ้าน เครื่องส่งลมเย็น แอร์

เครื่องส่งลมเย็น

เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยาแบบท่อลมขนาดใหญ่ เป็นคอยล์น้ำยาที่จะติดตั้งกับแอร์ชนิดต่อท่อลม สำหรับสถานที่ขนาดใหญ่