แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์บ้านราคาดี คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมสั้น

แอร์บ้าน แอร์ ราคาแอร์ ราคาแอร์บ้านคอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมสั้น

คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมสั้น

คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมสั้น จะมีเสียงเบา มีการทำความเย็นสูงสุด 36,000 BTU และมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟสูง