แอร์บ้านราคาถูก แอร์บ้านขายดี แอร์ แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์

สินค้า

พีซีลีแอร์ เราไม่ได้จัดจำหน่ายเพียงแค่เครื่องปรับอากาศอย่างเดียว เรายังมีสินค้าที่ทำความเย็นชนิดอื่นอีกด้วย เช่น คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมสั้น, เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยาแบบท่อลมขนาดใหญ่, คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง ,คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมยาว, แอร์ตู้ตั้งพื้น ,พัดลมไอเย็น และเครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน

แอร์บ้าน ราคาแอร์ ราคาแอร์บ้าน คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง

คอนเดนซิ่งยูนิต

คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง เป็นเครื่องความคุมสารความเย็น(น้ำยาแอร์) ขนาดกลาง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำนักงาน
แอร์บ้าน แอร์ ราคาแอร์ ราคาแอร์บ้านคอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมสั้น

รุ่นต่อท่อลม คอยล์

คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมสั้น จะมีเสียงเบา มีการทำความเย็นสูงสุด 36,000 BTU และมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟสูง
แอร์บ้าน แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์บ้านราคาถูก แอร์ พัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยการดึงความร้อนจากอากาศผ่านแผ่นทำความเย็น ซึ่งเมื่อสัมผัสกันจะทำให้น้ำระเหยและแปรเปลี่ยนเป็นไอเย็น

เครื่องส่งลมเย็น

เครื่องส่งลมเย็นคอยล์น้ำยาแบบท่อลมขนาดใหญ่ เป็นคอยล์น้ำยาที่จะติดตั้งกับแอร์ชนิดต่อท่อลม สำหรับสถานที่ขนาดใหญ่

แอร์รุ่นตั้งแขวน

มีทั้งรีโมทมีสายและแบบไร้สายเป็นแอร์ขนาดใหญ่ขึ้นมาจากแอร์บ้าน มีการทำความเย็นที่เย็นกว่าแอร์บ้านเพราะมี BTU มากกว่า
แอร์บ้านขายดี แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์บ้านราคาถูก แอร์บ้านขายส่ง

เครื่องทำน้ำเย็น-ร้อน

เครื่องทำน้ำเย็น-ร้อนเครื่องนี้มีระบบที่สามารถทำน้ำร้อน และเย็นภายในเครื่องเดียวกัน โดยที่เครื่องนั้นจะมีการใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย ประหยัดไฟ

แอร์รุ่นตู้ตั้งพื้น

แอร์ตู้ตั้งพื้น มีหลากหลายขนาดเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ ที่ต้องการจะใช้งาน มีการทำความเย็นสูง แต่จะกระจายความเย็นได้น้อย

คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมยาว

คอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าท่อลมยาว จะมีขีดความสามารถในการทำความเย็นได้เต็มบีทียู (BTU) และมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟสูงสุด
แอร์บ้านขายดี แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์บ้านราคาถูก แอร์บ้านขายส่ง

แอร์ติดฝ้า

CASSETTE TYPEเป่าลม 4 ทิศทาง เป็นแอร์ฝังฝ้า การกระจายความเย็น โดยจะเป่าลมเย็นออกมา 4 ทิศทาง