แอร์บ้าน ราคาแอร์ ราคาแอร์บ้าน คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง

คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง

คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง เป็นเครื่องความคุมสารความเย็น(น้ำยาแอร์) ขนาดกลาง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำนักงาน