แอร์ แอร์บ้าน ราคาแอร์ ราคาแอร์บ้าน คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง

แอร์บ้าน แอร์ ราคาแอร์ ราคาแอร์บ้าน คอนเดนซิ่งยูนิตขนาดกลาง

Carrier 38LB

คอนเดนซิ่งยูนิต ขนาดกลาง

The Practical and Versatile 38LB Air Cooled Condensing Units Carrier introduces yet another innovative range of air conditioners – the 38LB condensing units. A versatile, energy-efficient series that adds a new dimension to air conditioning. Elegant designed and offering cool, quiet comfort, it is ideal for your home or office. Choose from 8 sizes of cooling capacity, there’s one for every room requirement.

Features

  • Flexible Air Discharge Configuration – vertically (STD.) or horizontally.
  • Direct Driven Condenser Fan – ensures quiet, dependable operation.
  • Fully Hermetic Scroll Compressor – high efficiency, high reliability.
  • High & Low Pressure Switches – ensures compressor protection.
  • Shut off Service Valve – servicable units.