แอร์บ้าน แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์บ้านราคาถูก แอร์ พัดลมไอเย็น

แอร์บ้าน แอร์บ้านคุณภาพดี แอร์บ้านราคาถูก แอร์ พัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็น

พัดลมไอเย็น คือพัดลมที่ทำงานโดยการดึงความร้อนจากอากาศผ่านแผ่นทำความเย็น ซึ่งเมื่อสัมผัสกันจะทำให้น้ำระเหยและแปรเปลี่ยนเป็นไอเย็น