แอร์รุ่นตั้งแขวน

มีทั้งรีโมทมีสายและแบบไร้สายเป็นแอร์ขนาดใหญ่ขึ้นมาจากแอร์บ้าน มีการทำความเย็นที่เย็นกว่าแอร์บ้านเพราะมี BTU มากกว่า